O projektu

Objekt bytového komplexu je řešen jako přízemní s obytným podkrovím.

Navržené řešení objektu „Bydlení pro seniory“ s celkovým počtem 65 nájemních bytů, z toho 13 bytů bude vybaveno pro potřeby tělesně postižených osob.

Všechny ostatní byty jsou řešeny tak, aby byly do tohoto standardu upravitelné. Stavba tvoří jeden celek obsahující vstupní a společenskou část, dále samostatné byty o velikosti 1+kk a 2+kk a technické místnosti, v budově budou instalovány dva výtahy.

U hlavního vstupu, který je z jihu od hlavního parkoviště, je navržena recepce, kde bude 24 hodinová služba. Do recepce bude přenášen signál z ovladačů systému nouzového volání.

Objekt svým půdorysným tvarem „U“ vymezuje vnitřní atrium, které je navrženo jako oddechový prostor pro společné setkávání obyvatel komplexu a jejich návštěv.

Pronajímání bytů se bude řídit podmínkami nařízení vlády č. 284/2011 Sb., nájemci bytů budou osoby starší 65 let. Stravování bude zajištěno dovozem externí firmou (jednotlivé porce v tzv. jídlonosičích, nebo obdobný systém) nebo individuálně.

Úklid stejně jako základní údržbu areálu bude zajišťovat správcovská služba.